Fallna träd
2020-03-04

I slutet av februari blåste två träd i Bananparken omkull. Träden stod på kommunens mark, och de uppsågade resterna av dem lades i en hög vid den stam som låg där sedan tidigare. Stammen var placerad där av kommunen och utgjorde en så kallad faunadepå, en plats för biologisk mångfald.

När kommunen kom och hämtade resterna av de fallna träden råkade de få med den gamla stammen också. Tråkigt, men eftersom det är på kommunens mark är det inte något som föreningen kan påverka. Vill någon boende driva frågan om ny faunadepå går det bra att kontakta kommunen.