Vägbygge på E22
2019-10-09

Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av motorvägen från trafikplats Gastelyckan till trafikplats Lund Norra.

Du kan läsa hela beslutet här.