Dessa tv-kanaler vill vi ha
2017-11-13

I september fick alla boende på Djingis fylla i en enkät om vilka TV-kanaler vi vill ha. 123 svar kom in och dessa har nu sammanställts.

Läs mer om TV-enkäten.