Energiundersökningen är klar
2015-10-05

Under våren 2015 undersökte Martin Nilson, som examensarbete vid Institutionen för energivetenskaper vid Lunds universitet, brf Djingis Khans energiprestanda, där tyngdpunkten låg i att undersöka husens klimatskal. Ineffektiva delar ur energisynpunkt identifierades och möjligheten att kostnadseffektivt effektivisera dessa undersöktes.

Information samlades genom en enkätundersökning som besvarades av 57 % av områdets hushåll. Fyra hus undersöktes med värmekamera vilket har kompletterat byggnadsritningarna.

Läs vad han kom fram till:

Kort sammanfattande artikel

Enkätsvar

Undersökningen