Gult och grönt på rätt ställen
2019-05-20

Vi vill att våra fasader ska vara gula och friska så länge som möjligt. På en del sidor, mest mot norr, har det blivit påväxt som har gjort att fasaderna ser grönsvarta och smutsiga ut. Vi har låtit MJ’s Bygg behandla de mest utsatta ytorna med Grön-Fri, ett medel mot alger och lavar. Dessa dör med en gång, men det tar 1–2 år innan väder och vind har spolat bort resterna av påväxten från träfasaden. Medlet verkar också förebyggande.