Parkslide växer och växer
2018-05-24

Växten parkslide räknas som en invasiv art, och den kommer sannolikt snart att förbjudas i Sverige. För Djingis Khans del innebär förekomst av parkslide att det finns risk för att växten skadar husgrunder och dräneringar.

Styrelsen har beslutat att ta itu med detta redan nu och tar bort alla bestånd med parkslide från föreningens mark.

Läs mer om parkslide och om hur den kan bekämpas.