Rädda liv!
2017-02-13

Nu finns en hjärtstartare uppsatt på väggen i tvättstugan. Den är lättanvänd, och vi kommer dessutom att få en visning av den i samband med stämman i april.