Tak eller inte tak
2019-11-20

För ett tag sedan frågade vi alla hushåll om de kan tänka sig att betala en månadsavgift för att få parkera under tak. Resultatet blev att 16 svarade JA och 108 svarade NEJ. Styrelsen bedömer att intresset just nu är för svalt för att kunna försvara att vi drar igång kostsamma och omfattande byggnationer och lägger projektet på is.