Tätning på T
2016-01-31

Som ett led i att få ner energiförbrukningen och få ett bättre och varmare inomhusklimat kommer MJ:s Bygg att täta runt avloppen i köken på T-gården under mars. Fungerar det bra där så fortsätter arbetet på hela området. Arbetet kommer att utföras utifrån och från krypgrunderna. Boende på T-gården kommer att få mer information.