Årets stämma
Snart är det dags för den årliga föreningsstämman. Här har alla medlemmar möjlighet att vara med och påverka föreningens framtid och få höra om vad som är på gång i föreningen just nu.

Välkommen till Vita Huset söndagen den 28 april kl 16.