En annorlunda stämma i år
Den 1 juni får alla boende en stor bunt papper i brevlådan. Det är kallelsen till föreningsstämman och allt som hör till den.

Den 2 juni delades det ut en ny version av dagordningen. Det visade sig att vi dagen innan delat ut en felaktig, gammal version, medan den nya stämmer överens med den dagordning som anges i föreningens stadgar.

På grund av de rekommendationer som råder så uppmanar vi alla att poströsta. Formuläret för poströstning delas ut den 8 juni, tillsammans med tydlig information om hur det går till.

Föreningsstämman är den 16 juni kl 18, men vi vill ha in poströsterna tidigare. Allt står i pappren du får i brevlådan och kommer även att informeras om här på hemsidan.

Här är kallelsen, dagordningen, valberedningens förslag och övriga nomineringar, motioner och motionssvar.

Här är underlaget för beslut om lekplatserna.

Här är årsredovisningen.