Årsstämman och viruset
Med anledning av covid-19, och med risken för att läget framöver kan bli ännu värre, har styrelsen beslutat att skjuta fram den ordinarie årsstämman till senast den sista juni i år. Just nu ligger ett förslag hos regeringen för en lagändring som innebär att man ska kunna skjuta fram stämmor i Sverige ända till årets slut. Vi hoppas förstås att vi kan hålla stämma innan dess.

Att hålla stämma i dessa tider är inte bara riskfyllt utan även orättvist ur ett demokratiskt perspektiv mot dem som inte kan delta på stämman. Så fort vi vet mer kommer informationen ut här på hemsidan.