Dialogmöten om lekplatserna
De första två dialogmötena med landskapsarkitekterna har nu hållits med gårdarna D och P. Efter semestrarna fortsätter mötena och alla hushåll har fått information och sin tid i brevlådan. Mötena hålls i stora salen i Vita huset.

 

Dialogmöten om lekplatserna på gårdarna


Söndag 29 augusti
A-gården 14.30 – S-gården 16.00


Torsdag 2 september
E-gården 17.00 – T-gården 18.30


Tisdag 14 september
B-gården 17.00 – N-gården 18.30


Söndag 19 september
F-gården 14.30 – O-gården 16.00


Söndag 26 september
Q-gården 14.30 – M-gården 16.00


Torsdag 30 september
C-gården 17.00 – L-gården 18.30 (Obs! Ändrad dag/tid pga stämman)


Söndag 10 oktober
K-gården 14.30 – J-gården 16.00


Tisdag 12 oktober
H-gården 17.00 – R-gården 18.30


Söndag 17 oktober
G-gården 14.30 – I-gården 16.00


Mer om lekplatsprojektet


Publicerat 2021-07-04