Jan stannar på Djingis
Styrelsen kommer inom kort att gå ut med en förfrågan och ta in offerter på ny fastighetsservice. Även Jan Eks företag kommer att få en förfrågan och vi informerar de andra företagen om att de måste anställa Jan för att vi ska godta deras anbud.

Trädgårdsteamet kommer att fortsätta sköta vår fastighetsservice fram till årsskiftet. Från första september kommer Jan att istället arbeta hos MJ’s Bygg och föreningen kommer därmed att kunna anlita honom vid behov.