Erbjudanden till boende
Om föreningen inleder samarbete med larmbolag, sotare eller någon annan som kontaktar boende så kommer medlemmarna att få information från oss om det. Ibland har det förekommit att företag vid ytterdörren påstår att ett sådant samarbete finns, men det stämmer alltså inte.

Nu har några boende kontaktats av företag som vill rensa fläktrör i köket. Dessa rör ansvarar föreningen för, och den egna köksfläktens filter rengör den boende vid behov, så dessa erbjudna tjänster behövs inte.