Ett steg närmare nya lekmiljöer
Nu har representanter för alla gårdar fått säga vad de tycker är bra och vad de vill förändra i lekmiljöerna. Landskapsarkitekterna Amanda Erlingsson Lundgren och Lisa Östman hälsar och tackar alla som medverkade vid dialogprocessen och för alla idéer och tankar som förmedlades. Vi ses den 12 december!

Läs mer om det pågående projektet Lekplatser.