Events
Datum: 2020-10-14 | 19:00

Gårdsrepresentanterna har möte i Vita Huset kl 19 onsdagen den 14 oktober .

Kontakta Bert Sjögren på bertsjogren@gmail.comom du har några frågor.

Datum: 2020-10-15 | 19:00

Styrelsemöte.

Containrar 23–28 december
Datum: 2020-12-23 | 00:00

Containrar för grovsopor står i vändzonerna på Iliongränden och Uardavägen.

Tänk på att containrarna brukar hämtas tidigt den sista dagen.