Events
Datum: 2020-02-12 | 19:00

Gårdsrepresentanterna träffas i Vita Huset kl 19.

Datum: 2020-02-13 | 00:00

Styrelsemöte.

Datum: 2020-02-29 | 00:00

Sista dag att lämna in motioner till stämman är den 29 februari.

Årsstämma
Datum: 2020-04-19 | 00:00

Kom till Vita Huset söndagen den 19 april och var med och påverka.