Gunga försiktigt!
Våra lekplatser inne på gårdarna blev inte helt godkända vid senaste besiktningen. De mest akuta felen är åtgärdade och ytterligare arbeten är på gång. Den största utmaningen ligger framför oss, då gungorna kommer att behöva byggas om från grunden. Innan vi kan känna oss trygga med att gungorna uppfyller de säkerhetskrav som gäller ber vi vårdnadshavare att hålla uppsikt över sina gungande barn.

Läs mer om det pågående projektet Lekplatser.