Kasta långt in
För att göra plats för riktigt mycket komposterbart är det bra om vi alla tänker på att lägga våra grenar och gamla växter mm långt in i behållaren för trädgårdsavfall. Det är synd om det blir fullt precis innanför grinden men finns plats för mer längre in.