Klargörande om röstning
Ett tillägg till protokollet från årsstämman ska klargöra hur många röster som av olika skäl var ogiltiga och hur många som röstade blankt. Tilläggsprotokollet kommer i början på augusti och därefter kommer styrelsen att ta beslut om ytterligare punkter än de redan redovisade ska tas upp på den fortsatta stämman i höst, exempelvis inval av ledamöter till styrelsen.

Publicerat 2021-07-11