Fastighetsservice

FASTIGHETSSERVICE


Fastighetsservicen sköts på entreprenad av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, och arbetsledare med ansvar för Djingis Khan är Sebastian Kristiansson.

Det som fastighetsservicen omfattar är sådant som föreningen ansvarar för inne i lägenheterna; trädgårdsskötsel på föreningens gemensamma ytor utanför gårdarna; gemensam belysning samt snöskottning på alla gångbanor och parkeringar.

www.sbc.se