Fastighetsservice

FASTIGHETSSERVICE


Fastighetsservicen sköts på entreprenad av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, och arbetsledare med ansvar för Djingis Khan är Sebastian Kristiansson.

Det som fastighetsservicen omfattar är sådant som föreningen ansvarar för inne i lägenheterna; trädgårdsskötsel på föreningens gemensamma ytor utanför gårdarna; gemensam belysning samt snöskottning på alla gångbanor och parkeringar.

Vid halkbekämpning använder SBC en saltinblandning på 10–20% för att gruset inte ska frysa ihop med följd att det inte går att sprida den. Grus är inte optimalt i alla lägen. Får man påfrysning av snö/kraftigt regn/slask kommer en isskorpa byggas på. Denna isskorpa kan ligga kvar länge och man behöver grusa på flera gånger för att inte få hala partier då gruset kan försvinna på sina ställen.

Grus kan vara bra om temperaturen är under -6gr då saltet inte “biter” särskilt bra, men dessa förhållanden är inte så vanliga i Skåne.

www.sbc.se

Senast uppdaterad: 2021-03-16