Fastighetsservice

FASTIGHETSSERVICE


Fastighetsservicen sköts på entreprenad av Trädgårdsteamet, som leds av Thomas Wiklöf. På Djingis arbetar Johan Björklund och Jan Ek för Trädgårdsteamet. Vaktmästare är Jan Ek.

Det som fastighetsservicen omfattar är sådant som föreningen ansvarar för inne i lägenheterna; trädgårdsskötsel på föreningens gemensamma ytor utanför gårdarna; gemensam belysning samt snöskottning på alla gångbanor och parkeringar.

www.tradgardsteamet.se.

IMG_6653