Fastighetsservice

FASTIGHETSSERVICE


Fastighetsservicen sköts på entreprenad av Trädgårdsteamet, som leds av Thomas Wiklöf.

Det som fastighetsservicen omfattar är sådant som föreningen ansvarar för inne i lägenheterna; trädgårdsskötsel på föreningens gemensamma ytor utanför gårdarna; gemensam belysning samt snöskottning på alla gångbanor och parkeringar.

www.tradgardsteamet.se.

IMG_6653