Mata inte fel djur
2017-09-19

Det är höst och det innebär att möss och råttor letar mat på nya ställen.

Om vi ska slippa gnagare i våra förråd får inte fågelfrön, kaninmat eller frukt och liknande förvaras så att det lockar till sig djur. Se till att allt ätbart göms i stängda behållare som ej går att krypa in i eller gnaga igenom – en mus kommer in genom ett 6–7 mm litet hål!