Du kan påverka lekplatsernas utseende
Vi bjuder in till samtal där några representanter för varje gård kan komma med synpunkter och önskemål inför ombyggnationerna av lekplatserna (16, 23 och 30 oktober). Därefter kommer arkitekterna att ta fram skisser som vi alla har möjlighet att titta på i december och kommentera.

Alla boende får den 9 oktober ett brev i brevlådan med mer information och den tidsplan som gäller.

Läs informationsbrevet som delas ut den 9 oktober.

Läs mer om lekplatsprojektet.