Ändrad dag och dialogtid för gård C och L
OBS! Ändrad dag!

På grund av att stämman hålls på eftermiddagen den 3 oktober har dialogmötena om lekplatserna på gårdarna den dagen tidigarelagts. Det är dessa tider som gäller.

Torsdagen 30 september

C-gården kl 17.00

L-gården kl 18.30

Publicerat 2021-09-14