Nya rör på Uardavägen
VA SYD meddelar att en ny dricksvattenledning ska läggas längs Uardavägen. Arbetet påbörjas under vecka 47 (19–23 november) och beräknas vara klart i februari 2019. Detta kan komma att påverka framkomligheten.

Läs VA SYD:s brev till brf Djingis Khan.