Obesvarade frågor
En boende har gjort styrelsen uppmärksam på att ett antal frågor inte besvarats inför stämman. När detta kontrollerades visade det sig att ett drygt 20-tal frågor tyvärr missats i det stora inflödet av mejl. Frågorna är från en och samma person och kom utspridda i många meddelanden. Hen har fått svar på majoriteten av sina inskickade frågor. De obesvarade frågorna finns på sidan med frågor och svar inför stämman. Där finns också ett utlåtande från juristen angående obesvarade frågor.

Frågor och svar inför stämman 2021

Samlad information om föreningsstämman

Publicerad 2021-06-11