Protokoll med mera
Här kan du bland annat läsa protokoll förda vid Brf Djingis Khans styrelsemöten och föreningsstämmor.

Protokoll från styrelsemöten är inte offentliga handlingar, då de kan innehålla uppgifter om enskilda boende. Därför är de protokoll som läggs ut här på hemsidan rensade på information som inte är relevant för många boende (t ex vem som vill renovera badrummet; vem som är försenad med månadsavgiften eller vilka grannar som inte kommer överens). Det är också därför det inte är den undertecknade versionen av styrelseprotokollen som publiceras här. Fullständiga protokoll från styrelsemöten förvaras på expeditionen och kan läsas av styrelsemedlemmar och revisorer.

De protokoll som förts vid föreningsstämmor är däremot offentliga för medlemmarna och presenteras här i sin helhet, och är därför också undertecknade.

Styrelsen har som mål att protokollen ska publiceras så snart det är möjligt. De undertecknas vanligen vid följande styrelsemöte, vilket ibland kan leda till att publiceringen dröjer.

Styrelseprotokoll 2020-04-16

Styrelseprotokoll 2020-03-19

Styrelseprotokoll 2020-02-13

Styrelseprotokoll 2020-01-16

 

 

Styrelseprotokoll 2019

Styrelseprotokoll 2018

Styrelseprotokoll 2017 

Styrelseprotokoll 2016 

Styrelseprotokoll 2015

Styrelseprotokoll 2014

Summerad budget 2020

Planerat underhåll 2020

Stämmoprotokoll

Årsredovisningar

Hur man läser en årsredovisning