PÅ GÅNG
Datum: 2020-03-06Containrar för grovsopor står i vändzonerna på Iliongränden och Uardavägen.
Tänk på att containrarna brukar hämtas tidigt den sista dagen.