PÅ GÅNG
Datum: 2020-08-07Containrar för grovsopor står i vändzonerna på Iliongränden och Uardavägen.
Tänk på att containrarna brukar hämtas tidigt den sista dagen.