PÅ GÅNG
Datum: 2020-10-17

Du kan lämna in din poströst i Vita Huset:

lördagen den 17 oktober kl. 15–17
söndagen den 18 oktober kl. 16–18
måndagen den 19 oktober kl. 18–20

Läs mer om den fortsatta stämman och om hur poströstningen går till.