Pågående projekt – inomhusmiljö
Tio lägenheter fick den nya ventilationen och utvärderingar visade att det gav ett bra resultat. Det stora underhållsarbetet med installation av resten av de mekaniska fläktarna kom i gång under hösten 2018.

Det fortsatta arbetet fördröjdes under slutet av 2018 då vi var tvungna att se till att rätt skyddsanordningar finns på taken innan installerandet kunde fortsätta.

Vi har sett till att de högst prioriterade lägenheterna har fått den nya mekaniska ventilationen först.

Under 2019 har O, P, Q, R, S och T samt de prioriterade lägenheterna fått ny ventilation.

Under april 2020 kommer M-gården att få den nya ventilationen och sedan är det N-gårdens tur. Därefter arbetar sig VFS uppåt och kommer att jobba med detta under april, maj, juni, augusti, september och oktober. 100 lägenheter kommer att bli klara under 2020.

Läs mer om den nya ventilationen.

Inför arbetet slutför MJ’s Bygg isolering av krypgrunder på gårdarna samt montering av säkerhetsanordningar på taken.

Entreprenörerna som utför arbetet är VFS Ventservice AB och Grahns Elektriska AB.

Läs handlingsplanen.

Kontaktperson är David Homayoun Latifpour.