Pågående projekt – inomhusmiljö
Tio lägenheter fick den nya ventilationen och utvärderingar visade att det gav ett bra resultat. Det stora underhållsarbetet med installation av resten av de mekaniska fläktarna kom i gång under hösten 2018.

Det fortsatta arbetet fördröjdes under slutet av 2018 då vi var tvungna att se till att rätt skyddsanordningar finns på taken innan installerandet kunde fortsätta.

Vi har sett till att de högst prioriterade lägenheterna har fått den nya mekaniska ventilationen först.

Under 2019 har O, P, Q, R, S och T samt de prioriterade lägenheterna fått ny ventilation.

Under april 2020 fortsätter arbetet med att installera de nya fläktarna. Tidsplanen ser ut som följande:

Vecka 16 M-gården
Vecka 19 N-gården
Vecka 22 K-gården
Vecka 25 L-gården

Till hösten görs I- och J-gården + en gård på Uardavägen.

 

Läs mer om den nya ventilationen.

Inför arbetet slutför MJ’s Bygg isolering av krypgrunder på gårdarna samt montering av säkerhetsanordningar på taken.

Entreprenörerna som utför arbetet är VFS Ventservice AB och Grahns Elektriska AB.

Läs handlingsplanen.

Kontaktperson är David Homayoun Latifpour.