Pågående projekt – inomhusmiljö
Det stora underhållsarbetet med installation av mekaniska fläktar kommer att prägla hösten på Djingis Khan. Det är ett stort arbete som styrelsen har planerat sedan förra året och haft som projekt för tio lägenheter vilket gett bra resultat. Under sommaren har vi undersökt ytterligare olika typer av lösningar med mekanisk fläkt och har gått ut med förfrågning samt tagit in ett flertal offerter.

Just nu går styrelsen igenom offerterna för att fastställa det bästa alternativet innan vi startar operativt med installationerna. Arbetet kan dröja något men de hus som har störst behov av en mekanisk fläkt kommer att få en sådan under hösten 2018.

Läs handlingsplanen.

Kontaktperson är David Homayoun Latifpour.