Pågående projekt – inomhusmiljö
Tio lägenheter fick den nya ventilationen och utvärderingar visade att det gav ett bra resultat. Det stora underhållsarbetet med installation av resten av de mekaniska fläktarna kom i gång under hösten 2018.

Det fortsatta arbetet fördröjdes under slutet av 2018 då vi var tvungna att se till att rätt skyddsanordningar finns på taken innan installerandet kunde fortsätta.

Vi har sett till att de högst prioriterade lägenheterna har fått den nya mekaniska ventilationen först.

T-, S-, R-gården samt de prioriterade lägenheterna (totalt 58 lägenheter) fick ny ventilation före sommaren 2019. Under sista veckan i augusti kommer Q-gården att bli klar, och under sista veckan i september ska P-gården bli klar. Andra veckan i oktober görs ?-gården.

Inför arbetet slutför MJ’s Bygg isolering av krypgrunder på gårdarna samt montering av säkerhetsanordningar på taken.

Entreprenörerna som utför arbetet är VFS Ventservice AB och Grahns Elektriska AB.

Läs handlingsplanen.

Kontaktperson är David Homayoun Latifpour.