Pågående projekt – invasiva arter
Vi inväntar den nya lag som ska komma, som definierar vilka arter som räknas som invasiva och som ska bekämpas. Föreningen kommer givetvis att följa lagen och vidta åtgärder.

Under tiden har vi kartlagt de bestånd av parkslide, jätteslide och jätteloka som finns på vårt område och börjat bekämpningen av dem.

Hittills har vi:
– Innan sommaren inventerat området och kartlagt ett antal bestånd av parkslide, jätteslide och björnloka/jätteloka.
– Prickat in de identfierade områdena på kartor för att kunna följa upp dem.
– Infört SYSAV:s riktlinjer för hantering av växtdelar och rötter.
– Gett Trädgårdsteamet i uppdrag att kapa parkslide/jätteslide (rycka upp där det inte går att kapa) och ta hand om materialet enligt punkten ovan.
– Tagit kontakt med boende som har park-/jätteslide på eller i anslutning till uteplatser och informerat dessa om vilken växt det rör sig om. Gjort en överenskommelse med dem som själva vill hjälpa till med bekämpningen. I övriga fall gör Trädgårdsteamet det.

Ingen av arterna är särskilt vanligt förekommande på området och de flesta är just nu små och håller sig ungefär där de är planterade. I dessa fall är bedömningen att det räcker med att man regelbundet kapar av stjälkarna när man ser dem komma upp. Detta är en ganska långsam bekämpning men den utarmar successivt rötterna.

I några fall så har framför allt parkslide börjat bete sig invasivt, dvs att den breder snabbt ut sig och tar över all växtlighet. Då räcker det som regel inte med att bara kapa. Enligt forskning och beprövade metoder så är det mest effektiva sättet att bekämpa stora bestånd av parkslide med användning av ämnen med glyfosfater (exempelvis Roundup). Men eftersom glyfosfater är giftiga har föreningen beslutat att i stället prova med bekämpning med hetvatten. Detta är en förhållandevis ny metod, som är giftfri, och som har visat sig vara ganska effektiv på en del ställen.
När parkslidets rötter tagit sig under plattläggning på uteplatser kan det dessutom bli nödvändigt att, i kombination med annan bekämpning, gräva upp rötterna och täcka med markduk innan plattorna läggs tillbaka.

Föreningen har efter sommaren tagit kontakt med ett företag som hyr ut utrustning för hetvattenbekämpning. Dessa kommer hit under vecka 35 för att demonstrera metoden och lära upp Trädgårdsteamet så att vi själva kan utföra bekämpning med hetvatten vid behov. Tidigare studier har visat att ungefär fem behandlingar under sommarhalvåret med hetvatten är effektivt och minskar utbredningen drastiskt.

Uppföljning
– Bestånden övervakas var tredje vecka av styrelsen.
– Utvecklingen av bestånden dokumenteras.
– Bedömning om ny bekämpning. Om det finns behov kontaktas Trädgårdsteamet som får i uppdrag att utföra den på lämpligt sätt.

Vad kan man göra själv som boende om man upptäcker nya områden med parkslide eller andra invasiva växter?
– I första hand kontakta styrelsen så att vi kan ta med det i vår bekämpning/övervakning.
– Om man själv bekämpar så är det mest effektivt att starta när man ser stjälkarna komma upp på våren.  Då är växterna beroende av näringen från rötterna för att växa. Kapa/ryck upp dem när de första bladen håller på att vecklas ut. Fortsätt med alla stänglar som kommer upp så utarmar man rotsystemet.
– Har man väl avgränsade bestånd så kan man bekämpa och sedan täcka med markduk med stenar på.
– Ta hand om alla växtdelar på ett säkert sätt, vilket innebär att de ska förpackas och läggas i hushållsavfallet för att sedan brännas.
– Ha tålamod! Bekämpning av dessa arter är tidskrävande. De har ofta en väldigt stark växtkraft och rötter som det tar flera år att utrota.

Uppdatering 2018-09-04
Företaget Bepps har varit här och gjort en första behandling med metoden Heatweed på ett av problemområdena. Trädgårdsteamet och styrelsen var där för att se hur det går till. Nu ser vi med spänning fram emot att få se hur det utvecklar sig och om metoden är framgångsrik kommer vi att tilllämpa den på fler platser.

Läs mer om parkslide.

Kontaktperson i styrelsen är Måns Bruun, tel 0703-95 21 11.