Pågående projekt – laddstolpar
Laddstolpar till elbilar/laddhybrider:

Som ett första steg i utvecklingen har bostadsrättsföreningen satt upp tre laddstolpar för elbilar/laddhybrider, med kapacitet för två fordon per stolpe, vid föreningens parkeringsplatser. Under en tid har föreningen valt att inte debitera tankande fordon för att främja användningen av elbilar. När föreningen nu ser att fler boende köper elbilar införs därför ett debiteringssystem. Allt eftersom behovet ökar kommer antalet laddstolpar att utökas. Om du har extra kunskap, intresse och tid att lägg i det här arbetet får du gärna kontakta Stefan Aguayo i styrelsen på mobiltelefon 0730-68 17 12.