Pågående projekt – lekplatser
I december 2017 lät föreningen genomföra en besiktning av alla 20 lekplatser och det visade sig att det fanns säkerhetsbrister. Efter det har ett projekt dragits igång för att se till att barnen kan leka tryggt på Djingis Khan.

Arbetsgruppen består av både styrelsemedlemmar och boende, och kontaktperson i styrelsen är Maria Leonora. Vill du veta mer är du välkommen att skicka e-post till vicevärden, kontoret@djingis.se, så ser hon till att Maria får det.

Senaste nytt 2019-10-31
Arkitekterna håller nu på att ta fram förslag till de 20 lekmiljöerna. Dessa kommer att presenteras för lekplatsgruppen (bestående av boende och styrelsemedlemmar) den 3 december. Efter eventuella justeringar kommer arkitekternas förslag att presenteras i Vita Huset den 12 december samt på hemsidan.

Vill du komma i kontakt med arkitekterna? Kontakta Lisa Östman på ÅF, lisa.ostman@afconsult.com.

Läs informationen och tidsplanen som delades ut till alla boende den 9 oktober 2019. (Klicka på bilden nedan)

Info lekplatser

Detta har hänt
– Under oktober 2019 hölls möte med representanter för alla gårdar. Alla fick beskriva vad som fungerar bra i gårdarnas lekmiljö och vad de vill utveckla.

– Sommaren 2019 tog vi in offerter och valde ÅF som konsult att ta fram ritningar på nya, godkända lekplatser.

– Före sommaren 2019 plockades gungorna bort från ställningarna, då dessa inte uppfyller säkerhetskraven.

– Hösten 2018 tog vi in offerter och valde Mats Moberg som projektledare.

– Under början av november 2018 åtgärdades alla B-fel.

– Arbetsgruppen träffade i augusti 2018 jurist för att reda ut ansvarsfrågan.

– Vintern 2017/2018. Alla A-fel åtgärdades.

– December 2017 utförde besiktningsman från HSB besiktning.

 

Se besiktningsprotokollet här.