Pågående projekt – lekplatser
Senast uppdaterad 2021-03-14

I december 2017 lät föreningen genomföra en besiktning av alla 20 lekplatser och det visade sig att det fanns säkerhetsbrister. Efter det har ett projekt dragits igång för att se till att barnen kan leka tryggt på Djingis Khan.

Kontaktperson är Christofer Hanson. Vill du veta mer är du välkommen att skicka e-post till lekplatsgruppen, DjingisLekplats@gmail.com.

Nya frågor och svar 2021-02-07
Arbetsgruppen har svarat på frågor som har kommit in under de senaste månaderna. Läs svaren här.

Senaste nytt 2020-10-10
Gruppen svarar på de frågor som skickades med till styrelsen från gårdsrepresentantmötet den 16 september 2020 och presenterar en sammanställning av resultatet av träflisförsöket. Läs svaren på GR:s frågor och se hur träflisexperimentet gick här.

Detta har hänt
– Efter stämman den 16 juni bildade styrelsen en grupp bestående av Åsa Bodell, Måns Bruun, Christofer Hanson, Anna Nilsson och Jenny Nilsson. Denna nya Lekplatsgrupp har till uppgift att driva projektet framåt.

– Vid stämman som hölls den 16 juni 2020 beslöts att föreningen ska gå vidare med Lilla Förslaget. Läs om Lilla Förslaget här.

– Remissgruppen som bildades vid extrastämman tog fram två förslag som stämman skulle ta ställning till. All information inför stämman finns att läsa här.

– 12 mars 2020 hölls en extrastämma, på boendes begäran, för att behandla lekplatsfrågor. En remissgrupp bildades som ska ta fram ett förslag till ordinarie stämman. Den gamla lekplatsgruppen uppgår i remissgruppen.

– Januari 2020 stoppades lekplatsprojektet.

– Arkitekterna tog till sig av synpunkterna som framkom efter utställningen och tog fram nya ritningar (version 2). Se ritningarna till version 2 av förslaget.

– Den 12 december presenterade arkitekterna sina förslag till de 20 lekmiljöerna vid en utställning i Vita Huset. Samma utställning fanns på hemsidan. Hade man synpunkter på förslagen kunde man komma med dem till och med den 15 december.

– Under oktober 2019 hölls möte med representanter för alla gårdar. Alla fick beskriva vad som fungerar bra i gårdarnas lekmiljö och vad de vill utveckla.

– Sommaren 2019 tog vi in offerter och valde ÅF som konsult att ta fram ritningar på nya, godkända lekplatser.

– Före sommaren 2019 plockades gungorna bort från ställningarna, då dessa inte uppfyller säkerhetskraven.

– Hösten 2018 tog vi in offerter och valde Mats Moberg som projektledare.

– Under början av november 2018 åtgärdades alla B-fel.

– Arbetsgruppen träffade i augusti 2018 jurist för att reda ut ansvarsfrågan.

– Vintern 2017/2018. Alla A-fel åtgärdades.

– December 2017 utförde besiktningsman från HSB besiktning.

Se besiktningsprotokollet här.

Klicka för att läsa mer om lekplatsprojektet här. 

Läs informationen och tidsplanen som delades ut till alla boende den 9 oktober 2019. (Klicka på bilden nedan)

Info lekplatser