Pågående projekt – lekplatser
Efter att alla lekplatser vid besiktning (december 2017) fått anmärkningar pågår nu arbetet med att få dem godkända.

Se besiktningsprotokollet här.

Arbetsgruppen träffade i augusti 2018 jurist för att reda ut ansvarsfrågan.

Under början av november 2018 åtgärdades alla B-fel.

Före sommaren 2019 plockades gungorna bort från ställningarna, då dessa inte uppfyller säkerhetskraven.

Uppdatering 2019-08-17
Projektledaren Mats Moberg har skickat ut offertförfrågan till ett antal företag som ska kunna planera de nya lekplatserna. Dessa offerter ska vara  hos oss den 1 september, och därefter tar styrelsen beslut om vem som får uppdraget.

Vi kommer att informera om hur arbetet med lekplatserna/gungorna fortgår. Inget är beslutat om ombyggnationer av gungor och inget kommer att beslutas utan att de boende på varje gård blir informerade och får vara med och yttra sig.

Arbetsgruppen består av både styrelsemedlemmar och boende, och kontaktperson i styrelsen är Maria Leonora. Vill du vara med i gruppen? Hör av dig!