Pågående projekt – lekplatser
I december 2017 lät föreningen genomföra en besiktning av alla 20 lekplatser och det visade sig att det fanns säkerhetsbrister. Efter det har ett projekt dragits igång för att se till att barnen kan leka tryggt på Djingis Khan.

Kontaktperson i styrelsen är Anna Nilsson. Vill du veta mer är du välkommen att skicka e-post till vicevärden, kontoret@djingis.se, så ser hon till att Anna får det.

Senaste nytt 2020-05-05
Remissgruppen har träffats fyra gånger. Gruppen fortsätter sitt arbete med att arbeta fram ett förslag som ska presenteras på nästa stämma.
Det konkreta arbetet med lekplatserna ligger däremot helt på is nu och kommer inte att tas upp innan nästa stämma har tagit ställning till hur föreningen ska gå vidare.
Här är protokollet från remissgruppens första möte 19 mars 2020.

 

Detta har hänt

– 12 mars 2020 hölls en extrastämma, på boendes begäran, för att behandla lekplatsfrågor. En remissgrupp bildades som ska ta fram ett förslag till ordinarie stämman. Den gamla lekplatsgruppen uppgår i remissgruppen.

– Januari 2020 stoppades lekplatsprojektet.

– Arkitekterna tog till sig av synpunkterna som framkom efter utställningen och tog fram nya ritningar (version 2). Se ritningarna till version 2 av förslaget.

– Den 12 december presenterade arkitekterna sina förslag till de 20 lekmiljöerna vid en utställning i Vita Huset. Samma utställning fanns på hemsidan. Hade man synpunkter på förslagen kunde man komma med dem till och med den 15 december.

– Under oktober 2019 hölls möte med representanter för alla gårdar. Alla fick beskriva vad som fungerar bra i gårdarnas lekmiljö och vad de vill utveckla.

– Sommaren 2019 tog vi in offerter och valde ÅF som konsult att ta fram ritningar på nya, godkända lekplatser.

– Före sommaren 2019 plockades gungorna bort från ställningarna, då dessa inte uppfyller säkerhetskraven.

– Hösten 2018 tog vi in offerter och valde Mats Moberg som projektledare.

– Under början av november 2018 åtgärdades alla B-fel.

– Arbetsgruppen träffade i augusti 2018 jurist för att reda ut ansvarsfrågan.

– Vintern 2017/2018. Alla A-fel åtgärdades.

– December 2017 utförde besiktningsman från HSB besiktning.

Se besiktningsprotokollet här.

Klicka för att läsa mer om lekplatsprojektet här. 

Läs informationen och tidsplanen som delades ut till alla boende den 9 oktober 2019. (Klicka på bilden nedan)

Info lekplatser