Pågående projekt – lekplatser
Efter att alla lekplatser vid besiktning fått anmärkningar pågår nu arbetet med att få dem godkända.

Arbetsgruppen har i augusti träffat jurist och fått svar. Vi har fått kontakt med en konsult som kan titta på hur vi bäst bygger om gungorna för att de ska bli godkända.

Under början av november åtgärdades alla B-fel.

Vi kommer att informera om hur arbetet med lekplatserna/gungorna fortgår. Inget är beslutat om ombyggnationer av gungor och inget kommer att beslutas utan att de boende på varje gård blir informerade och får vara med och yttra sig.

Arbetsgruppen består av både styrelsemedlemmar och boende, och kontaktperson i styrelsen är Maria Leonora. Vill du vara med i gruppen? Hör av dig!