Pågående projekt – lekplatser
Senast uppdaterad 2021-07-04

 

Vad händer nu?


Dialogmötena inför lekplatsbygget har inletts. Varje gård har fått en inbjudan till ett möte där de får träffa landskapsarkitekterna och bestämma en lekinstallation som ska stå på gården och hur sandlådan ska se ut. Tanken med dessa möten är att presentera ett förslag som bygger på önskemålen från enkäten och som kan justeras under mötet. Det är därför bra om så många som möjligt från varje gård kan delta.

Tider för gårdarnas dialogmöten om lekplatserna

Här finns det material som delades ut tillsammans med enkäten:

Broschyr med bilder på lekutrustning (PDF)

För den som vill se hur lekutrustningen passar in på gården så finns gårdsritningar och skalenliga ritningar med lekutrustning. Med ritningarna kan man klippa ut utrustningen och lägga på flygfoto över gården och passa in utrustningen där man vill ha den.

Gårdar och lekutrustning

 

Vad händer sen?


Ritningen kommer att revideras i enlighet med framkomna synpunkter/ majoritetsbeslut. Eventuella resultat från omröstning redovisas. Dokumentation av mötet, till exempel i form av antecknade synpunkter på ursprunglig ritning och en reviderad ritning med förklarande text skickas ut till de boende.

Ni kan ta kontakt med lekplatsgruppen om ni känner att något har missförståtts eller ni har frågor eller fler synpunkter.

Alla kommer att få se de färdiga ritningarna från alla gårdar.

Kontaktperson är Christofer Hanson. Vill du veta mer är du välkommen att skicka e-post till lekplatsgruppen, DjingisLekplats@gmail.com.

 

Fortsatt stämma


Den 13 juni var det årsstämma och beslut om motion om lekplatser sköts upp till fortsatt stämma som kommer att hållas i höst. Under tiden fortsätter lekplatsprojektet med de tidigare förutsättningarna.

 

När får vi nya lekplatser?


Förhoppningen är att arbetet på gårdarna ska kunna påbörjas i början på nästa år.

 

Äldre inlägg om projektet


Är du intresserad av vad som hänt tidigare i lekplatsfrågan så finns äldre inlägg kvar. Här kommer länkar:

Frågor och svar om lekplatsprojektet 2021-02-07

Frågor och svar, med information om träflisexperimentet 2020-10-10

Lilla och stora förslaget från stämman 2020 (PDF)

All information som delades ut inför stämman 2020

Frågor och svar inför stämman 2020

Mer om vad som hände fram tills att lekplatsprojektet pausades 2020 

Utställningsmaterial december 2019