Pågående projekt – parkeringsplatser

Avslutat projekt


För att lösa problemet med ekarna som smutsar ner bilarna har styrelsen kollat på olika spår: bli av med lössen med biologiska medel, beskärning av träden m.m.
Idén att bygga tak eller parkeringsagarage har tagits fram av en grupp utsedd under stämman 2016.
Styrelsen utreder nu genomförbarheten av ett sådant projekt och kommer att dra en slutsats under hösten.

Vid en undersökning, som avslutades 4 november 2018, frågade vi alla hushåll om de kan tänka sig att betala en månadsavgift för att få parkera under tak. Resultatet blev att 16 svarade JA och 108 svarade NEJ. Styrelsen bedömer att intresset är för svalt för att dra igång kostsamma och omfattande byggnationer och lägger därför ner det för tillfället.

Läs gärna utredningsrapporten om projektet från början till slut.

Ett sätt att slippa kladdig bil är att köpa ett överdrag. Mot uppvisande av kvitto får du upp till 200 kronor i bilöverdragsbidrag av föreningen.

Kontaktperson i styrelsen: Olivier Gras