Pågående projekt – parkeringsplatser
För att lösa problemet med ekarna som smutsar ner bilarna har styrelsen kollat på olika spår: bli av med lössen med biologiska medel, beskärning av träden m.m.
Idén att bygga tak eller parkeringsagarage har tagits fram av en grupp utsedd under stämman 2016.
Styrelsen utreder nu genomförbarheten av ett sådant projekt och kommer att dra en slutsats under hösten.

En undersökning pågår just nu för att se hur många som skulle vara intresserade av att betala en särskild månadsavgift för att få ett tak över sin bil.
Sista inlämningsdatum är den 4 november.

Ett sätt att slippa kladdig bil är att köpa ett överdrag. Mot uppvisande av kvitto får du upp till 200 kronor i bilöverdragsbidrag av föreningen.

Kontaktperson i styrelsen: Olivier Gras