Pågående projekt – solenergi
Bostadsrättsföreningen utreder möjligheterna att producera egen sol-el på taken för vår Vita Huset och våra bostadshus. Samarbete med de större energibolagen görs för att få fram en bra helhetslösning både ekonomiskt och tekniskt. Om du har extra kunskap, intresse och tid att lägg i det här arbetet får du gärna kontakta styrelsen.

Kontaktperson i styrelsen är Stefan Aguayo. Skicka e-post till styrelsen@djingis.se och ange att ämnet är solenergi.