Vita Huset
Vår gemensamhetslokal Vita Huset innehåller inte bara tvättstuga och vicevärdens kontor – här håller dessutom styrelsen sina möten och högst upp ligger byteshandeln.

Här finns också en stor festsal och en mindre lokal, som kan hyras separat eller samtidigt. I stora lokalen får av brandsäkerhetsskäl vistas högst 120 personer och i lilla lokalen 30 personer.

vitahuset

Vita Huset är tillgängligt för uthyrning såväl dag- som kvällstid. Beloppet för detta skiftar beroende på om du bor på området eller inte och vilken typ av arrangemang/aktivitet uthyrningen avser. Öppna ideella aktiviteter – dvs icke vinstdrivande – som bedrivs av boende debiteras inte.
Hyreskontraktet för återkommande hyresgäster förnyas en gång om året enligt befintligt kösystem.

Lilla lokalen: 100–250 kr
Stora lokalen: 200–500 kr
Barnkalas: Gratis för boende (t o m 13 år) 400 kr för icke boende
Festuthyrning till icke boende: 1 500–2 500 kr

 

Boka lokal i Vita Huset


För bokning och närmare information tala med Bengt Andersson, tel. 0708-57 15 07 vardagar kl 18.00–21.00.
Det är enbart när telefonen är på som bokningar kan göras, vilket innebär att meddelanden som lämnas ej kommer att beaktas.

 

kalenderstora
Kalender stora lokalen


Lilla lokalen
Kalender lilla lokalen


Policy för Vita Huset


Alla hyresgäster som bedriver någon form av näringsverksamhet – t ex tar betalt av sina deltagare – ska betala hyra till föreningen. Externa hyresgäster betalar något mer än de boende.

Öppna ideella aktiviteter – dvs icke vinstdrivande – som bedrivs av boende bör inte debiteras. (Här räknas t ex soppkvällar där intäkterna går till välgörande ändamål eller självfinansiering.)

Hyran för privata tillställningar anpassas beroende på om hyresgästen är boende eller inte.

Lokalerna kan bokas för barnkalas t o m det år barnet fyller 13.

Lokalerna kan bokas med max tre månaders framförhållning av externa hyresgäster – för boende gäller kalenderår. Avbokning 1 månad i förväg – annars debiteras ½ hyra.

Bokning endast ett datum. Finns behov av preliminärbokningar gör hyresvärdens ombud en egen bedömning.

Hyresvärdens ombud bedömer också den kommersiella nivån på evenemanget.

Hyresavtalen förnyas varje år för återkommande hyresgäster utifrån befintligt kösystem.

Möjlighet finns att söka bidrag för hyran; hyresvärdens ombud informerar om detta vid behov.

Vita Huset hyrs inte ut till politiska möten.

Övriga regler för uthyrning – se hyreskontraktet.

 

Möblering


Det kan vara svårt att veta hur man bäst möblerar för att få plats med så många sittplatser som man behöver. Här får du tips!