Parkering
Varje hushåll i föreningen har rätt till ett kostnadsfritt permanent parkeringstillstånd, och detta hämtas hos vicevärden. Behöver hushållet ytterligare ett permanent parkeringstillstånd kostar det 200 kr. Parkeringsplatserna är numrerade men man får parkera på vilken ruta man vill, förutom på handikapplatserna.

IMG_6782Plappar

Till varje hushåll hör två gästparkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet, oavsett om det är tillfälligt eller permanent, ska placeras väl synligt i framrutan vid parkering på våra parkeringsplatser.

Gäster som är på tillställning i Vita Huset har en kort promenad från pendlarparkeringen på Sångarevägen.

Parkering i vändzonerna är inte tillåten utan där får man enbart stå under pågående lastning eller lossning.

Q-park övervakar vår parkering. De kontrollerar även Icas parkering – vill du parkera där behöver du en p-skiva. Har du ingen får du den gratis inne i butiken.

Motorvärmarplatserna är till för alla utan att kunna reserveras; först till kvarn är det som gäller. Dessa platser bör dock i första hand användas av bilar som kan anslutas till motorvärmaruttagen. Andra platser ska i första hand användas om man inte avser att ansluta sig till dessa uttag.

Det finns två sorters motorvärmaruttag som har installerats vid olika tidpunkter. Läs mer om hur de fungerar.nymotorvarmareliten
motorvarmareliten

På våra parkeringar finns tre laddboxar som sammanlagt laddar sex elbilar eller laddhybrider: fyra på Iliongränden och två på Uardavägen. För att ladda krävs kontakt typ 2. Ladda inte via motorvärmaruttagen, eftersom det kan orsaka överbelastning av elsystemet. Se på karta var laddstolparna finns.

Under sommaren kan bilarna bli klibbiga av bladlussaft. Om du väljer att köpa ett överdrag till din bil kan du få 200 kr tillbaka mot uppvisande av kvitto – kontakta vicevärden. Se till att parkeringstillståndet är synligt.

pyjamas

För motorcyklar finns särskilda parkeringar.

mcparkering

Och så ett tips:
Parkera inte för nära förrådsdörren då det finns risk för skador på din bil!