Protokoll med tillägg
Protokoll från föreningsstämman med tillägg avseende rösträkningen har kommit från HSB. Tillägget är antal röstande som avstått från att rösta på en fråga samt antal ogiltiga röster.

Protokoll föreningsstämma 2021 med tillägg (PDF)

Publicerat 2021-08-24