Protokoll på väg – uppdaterad info
Protokoll och rapport från föreningsstämman har kommit från HSB. Rapporten kan hämtas nedan och styrelsen utreder hur protokollet ska publiceras så att alla kan ta del av det så snart som möjligt. Den som inte vill vänta kan hämta en kopia hos Tina.

Rapport beträffande stämman (PDF)

Publicerat 2021-06-22