Rättelser, frågor och svar inför stämman
Om allt hade varit som vanligt i år skulle vi kunna ha en vanlig föreningsstämma, och då kunde all information och alla frågor delas vid samma tillfälle. Nu är det inte som vanligt i år och det blir inte en vanlig stämma. Det är många som har haft oerhört mycket att ordna med inför stämman, och då är det lätt att det blir fel.

Här samlar vi rättelser och frågor och svar samt annan information inför stämman. (Frågor och svar om lekplatserna hittar du på en annan sida. Och så en länk.)

 

Årsredovisningen 2019


Alla medlemmar har fått årsredovisningen i brevlådan och den finns också här på hemsidan.

Det har visat sig att det finns fel i årsredovisningen och här är rättelserna:

s. 2  Styrelsens sammansättning under året efter ordinarie föreningsstämma
Det står att Måns Bruun har varit styrelseledamot. Det ska stå att Måns Bruun har varit vice ordförande.

s. 3  Väsentliga händelser under räkenskapsåret, Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder
Det står:
Besiktning av samtliga lekplatser. Samtliga fel på lekplatser (undantag gungorna) åtgärdades under 2018 och 2019. Utredning och planering om gungornas utformning, säkerhet och anpassning till EU:s regler startades under 2018 och fortlöpte under 2019.

Det ska stå:
Samtliga A- och B-fel i besiktningsprotokollet från 2017 åtgärdades under 2018 och 2019. Utredning och planering av lekplatsernas utformning, säkerhet och anpassning till gällande säkerhetskrav startades under 2018 och fortlöpte under 2019.

s. 4  Flerårsöversikt
Det står att nettoomsättningen för 2019 var 22 093 tkr. Rätt summa ska vara 22 903 tkr.

 

John Argérus ställer en fråga om årsredovisningen:
Siffrorna för nettoomsättningen verkar stämma i flerårsöversikten, men de stämmer däremot inte i jämförelsekolumnen för 2018 i resultaträkningen. Vare sig för summan av rörelseintäkterna eller summan av rörelsekostnaderna eller dess ingående poster. Jämförelsekolumnen i balansräkningen verkar dock stämma.

Det verkar inte rätt att jämförelsetalen för 2018 inte stämmer överens med årsredovisningen för 2018. Jag förstår att HSB:s systembyte inneburit att väldigt många konton stuvats om vilket gör det svårare att ta fram direkta jämförelser konto för konto. Men på årsredovisningsnivå borde det fortfarande stämma, eller hur?

Magnus Andersson, ekonom och HSB:s representant i Brf Djingis Khans styrelse svarar:
När det gäller jämförelsetalen så är det helt riktigt så att det nya affärssystemet och den nya mallen vi har använt har kastat om i kontoplanen. Det har inneburit att konton har flyttats mellan åren så att jämförelsetalen inte har blivit helt lika mellan åren. Detta handlar om resultatkontona, de konton som tillhör balansräkningen verkar inte vara berörda.

Detta har vi diskuterat i vår grupp och även med våra externa revisorer och kommit fram till att eftersom resultatet för år 2018 inte har påverkats så har vi låtit det vara. Det blir stabilare när vi kommer till att göra årsredovisning för år 2020.