Sammanställning av enkät om lekplatser
Alla svar på enkäten om lekplatsprojektet har lämnats över till arkitekterna.

Vi utvärderar nu vilka alternativ för lekutrustningen och fallskyddsunderlagen arkitekterna ska rita som förslag till dialogmötena. För att säkerställa att vi har fått ihop svaren rätt och ni är nöjda kan ni nedan hitta en kort sammanfattande tolkning av svaren från er gård. Skicka gärna kommentarer om ni tycker att vi har missförstått något.

Vi sammanställer svaren per gård och lägger i brevlådorna också.

Det har kommit in en del önskemål om Corkeen. Vi utreder om det skulle kunna bli ett valbart alternativ. Det har varit dyrt och obeprövat, men nu har det gått en tid sedan det undersöktes sist av styrelsen, så vi kollar upp det.

I sammanställningen här behandlar vi just nu bara lekutrustningen och fallskyddsunderlaget. Era svar angående sandlådan och övriga kommentarer har vi tagit emot.

 

Önskemål gård för gård


A – Kompisgunga trä/stål, fallskydd sand

B – Liten fågelbogunga, fallskydd sand

C – 2-sitsgunga, fallskydd gummigranulat

D – Klätterställning Utsiktstornet, fallskydd träflis

E – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd gummigranulat

F – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd sand

G – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd gummigranulat

H – 2-sitsgunga trä/stål, fallskydd gummi, sand, träflis, inget tydligt svar

I – Kompisgunga trä/stål, fallskydd sand

J – 2-sitsgunga trä/stål,  fallskydd gummigranulat

K – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd gummigranulat

L – Klätterställning, fallskydd inte bestämt

M – Klätterställning, fallskydd gummigranulat

N – kompisgunga trä/stål, fallskydd gummigranulat

O – Klätterställning Utsiktstornet, fallskydd gummigranulat

P – 2-sitsgunga rostfritt stål,  fallskydd gummigranulat

Q – Befintlig gungyta i gummi ska bevaras plus en lekutrustning på gräs

R – Kompisgunga trä/stål, fallskydd träflis

S – Liten fågelbogunga, fallskydd sand

T – Liten fågelbogunga, fallskydd träflis

Kontakt: DjingisLekplats@gmail.com

Publicerat 2021-06-19