Semester
Styrelsen har tagit semester och samlas igen för styrelsemöte den 20/8. E-post till styrelsen läses hela sommaren.

Vicevärd Tina har semester 6/7–9/8, under den tiden läses e-post en gång per vecka och endast brådskande ärenden besvaras.

SBC ser till att det finns en vaktmästare här under hela sommaren.