Snart ny fastighetsservice
Arbetet med att hitta en ny fastighetsservice fortsätter. Vi skickade ut förfrågan till sju företag och fick fem svar. Efter att ha granskat offerterna och jämfört bland annat pris, kvalitet, kontinuitet och vilka tilläggstjänster som erbjuds kan vi konstatera att tre företag är intressanta att gå vidare med. Alla dessa tre erbjuder Jan Ek en tjänst och styrelsen ska nu fördjupa samtalen med företagen för att komma fram till vilket av dem vi ska skriva avtal med.