Stämman är avklarad!
Nu är årets märkligaste stämma avklarad. Röstningen slog alla rekord, med 174 röstande!

Det blev diskussion om den fjärde möjliga suppleantplatsen och därför kommer den frågan att avgöras vid en fortsatt stämma, så att alla medlemmar får en chans att rösta. Mer information om det kommer senare.

I lekplatsfrågan fördelades rösterna:
Lilla förslaget: 100 röster
Stora förslaget: 69 röster (alternativ 1: 72 röster, alternativ 2: 81 röster)

Läs stämmoprotokollet här.