Strömmen bryts på G-H-I-J
Arbetet fortsätter i elcentralerna och strömmen bryts på gårdarna G, H, I och J på torsdag 10/6 mellan kl 9-12.

Elen är endast borta ett par minuter per lägenhet.

Kontakta Tina om du har några frågor!


Publicerad 2021-06-08