Strömmen bryts
Arbete i elcentralerna kommer göra att strömmen bryts för varje hushåll under några minuter den närmsta tiden. Tyvärr hade vi missat att meddela detta när arbetet gjordes på A och B-gårdarna idag. Hoppas att det inte blev till större besvär.

På fredag 4 juni görs arbetet på C, D, E, F-gårdarna mellan kl 9-12. Information har delats ut i brevlådorna på aktuella gårdar.

Kontakta Tina om du har några frågor!

2021-06-01