Är ditt trädäck godkänt?
Föreningen har tittat över måtten på de disponibla ytor som boende får utnyttja och samtidigt definierat vilka mått som gäller för trädäck på baksidan. I de flesta fall innebär det inga förändringar för de boende, men i några fall innebär det att man kan få bygga ett större trädäck om man vill. I vissa fall kan det även innebära att det befintliga trädäcket är för stort – trots att det tidigare fått tillstånd.

Läs mer om disponibla områden och se måtten för just din lägenhet.