Ventilation och fläktar
När Djingis Khan byggdes var ventilationen baserad på självdrag. Då vissa lägenheter under åren har haft problem med dålig luft har en del andra konstruktioner uppförts.

A. Om du på taket har en svart låda med galler på sidan innebär det att det är originalventilationen, med endast självdrag.

ventilationa
A. Originalventilation med självdrag


B. Om du på taket har en svart låda med extra tak ovanpå och liten skorsten innebär det att du fortfarande har självdrag, men med ett separat utsläpp för köksluft.

ventilationb
B. Nyare med självdrag


C. Några lägenheter har under åren fått takventilation med motor, men den kommer också att bytas mot den nya typen.

ventilationc
C. Mekanisk frånluft


 

D. Den nya ventilationen är kopplad till frånluft på toaletten, badrummet och i klädkammaren.

Läs mer om hur den nya ventilationen fungerar.

D. Mekanisk frånluft kopplad till toa, bad och klädkammare. Ett försök som ska utvärderas.
D. Mekanisk frånluft kopplad till toa, bad och klädkammare. Det var ett försök som utvärderades och ledde till att all ventilation byts ut mot mekanisk frånluft.


 

Köpa ny fläkt?


Föreningen har tidigare rekommenderat lite olika utifrån vilken typ av ventilation som suttit på lägenheten, men eftersom ventilationen kommer att bytas ut på alla hus så är rekommendationen nu en annan.

I badrummet ska du INTE installera fläkt, och om det redan sitter en där kommer den att tas bort när nya ventilationen sätts in. I köket ska du ha en fläkt med motor. Tidigare rekommendation var att man inte skulle ha det om man har gammal ventilation med motor på taket.

Under 2019 påbörjades det omfattande arbetet med att byta ut all ventilation mot ny, tryckstyrd ventilation.

Läs mer om  hur ventilationsprojektet fortskrider under rubriken Pågående projekt.