Husdjur
Husdjursstadgan reglerar hur man får ha husdjur i Lunds kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den myndighet som har tillsyn över detta.
För hundar gäller kopplingstvång inom Lunds kommun med undantag av rastgårdar. Man är också som hundägare skyldig att plocka upp hundbajs. Självklart gäller också kopplingstvång och upplockningstvång inom Brf Djingis Khan – oavsett storlek på hunden. Låt inte din hund bajsa och kissa på våra uteplatser, håll den i stramt koppel tills du kommer ut på mark där du kan rasta den. Föreningen tillåter inte heller att man gör om uteplatserna till rastgårdar för hundar eller andra djur. Hundar får inte vistas ensamma på uteplatser eller gårdar, oavsett om de är kopplade eller ej. Hundar som skäller oavbrutet under längre tid räknas som sanitär olägenhet och ska rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

hundkatt-48189968
För katter gäller följande enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Katt får vistas ute under ägarens ansvar. För många lösspringande katter är ett hygieniskt problem. Ta hand om din katt – din granne kanske inte vill ha besök inomhus eller i rabatten!
Kontakta styrelsen om du har problem med grannarnas husdjur.IMG_6536